Hantverket


:: Sadelmakeri ::


 Sadelmakei är ett uråldrigt hantverk som har existerat sedan människan domestiserat hästen ochanvänt den som arbetsdjur, köttleverant och sällskapsdjur. I början använde man sig bara av naturmaterialier och utvecklade tekniker för att tillverka hållbara och ändamålsenlig utrustning till hästar, oxar och andra drag-, rid- och arbetsdjur. Dagen sadelmakarhantverk använder sig både av natur- och syntetmaterial. 


-: Gammla nyheter eller "ny forskning har visat" :-


 Sadelmakeri och hästutrustning i förändring...eller?

En sanning med modifikation.

I mina gammla sadelmakeriböcker från 1800-talet finns det många hästutrustnings detaljer som idag annonseras som "NYHET". Synen på vissa  utrustningar och deras hästvänlighet ifrågasattes redan då. Så som olämpliga bett eller de mentala och anatomiskaändringar som skygglappar kan ge. Under industrialiseringen förlorade vi mycket kunskap som idag på nytt forskas fram pga. Att det inte finns tillräckligt  hästkunskap dokumenterat. Tänk på alla olika bett och sadlar som finns idag...och som fanns då. Så gott som varje  störr3e by hade en smeciell smed och sadelmakare som tillverkade måttanpassade bett, sadlar och andra tillbehör till varje enskild häst.


-: Materialet :-


 Sadelmakeriet består av både traditionella naturmaterial såsom moderna syntet- eller blandmaterial. Beroende på användningsområde och krav på hållbarhet  men även setetik väljer den ansvarsfulla sadelmakaren materialet som passar bäst.  

-: Tekniken :-


  Sättet att utföra sadelmakeriet har utveklats och maskiner används idag för vissa arbeten där man förr fick använda sig av handarbete. MEN hantverket lever vidare. Det finns fortfarande många handgrepp som inte kan utföras med maskin och enbart kan genomföras av kunniga ögon och lärda händer. Idag avgör sadelmakaren omd e ska använda sig av amskin eller inte beroende på hållbarhete, säkerheten och hur pass snygt slutresultatet blir.