Om sadeltillpassning och omstoppning av sadlar


Om sadeltillpassning och omstoppning


   Sadeln är länken mellan häst och ryttare.  En korrekt anpassad sadel är förutsättning

för att hästen ska kunna jobba   rätt, utveckla sin  kropp och bära upp ryttaren. Användning

av tjocka pads och underlägg är inte nödvändig om   sadeln passar korrekt. Tjocka pads är ofta

bara ett sätt för att lugna ryttarens dåliga samvete för att sadeln inte passar. En tjock pad kan

ALDRIG vara så bra som en korrekt tillpassad sadel.   För att sadeln ska passa hästen måste

olika faktorer stämmer in på hästens anatomi.

   Detta är:

sadelbommens bredd, form, material och längd såväl som sadelbossornas form och stoppning.


   Tänk på att det är bättre att investera i en välgjort något dyrare omstoppning än att spara penger

på fel ställe.   När man lämnar in bilen på service är det en självklarhet att betala flera tusen kronor

för driftsäkerhet och hållbarhet. Samma självklarhet bör det vara när man lämnar hästens utrustning

på service. I längden kan ni spara veterinärkostnader, tränarkostnader, tid och dyra rehabiliteringar.

Bör inte även din häst vara det värd?


   En ny väl tillpassad sadel fungerar på hästen under en viss tid. Efter bara 3 månader anser man att

sadeln och hästen har ändrat sig. Sadelns bossor har format sig efter hästen och har blivit påverkad

av ryttarens vikt och sits men även hästen har förändrad sina muskler under sadelns och träningens

påverkan. Därför brukar seriösa sadelinprovare påtala att en sadelinprovning är färsk vara och gäller

i  ungefär 3 månader. Var tredje månad bör alltså sadelns läge och hästens anatomi tittas över.

Hästar förändrar sin anatomi (framförallt muskler) pga träning,   betesgång, olika foderstat, skador

och smärtor, skiftande motion, dåligt passande utrustning och inte minst ryttarens inverkan.   

Unga hästar har oftast inte byggd upp musklerna i ryggen och behöver då under en kortare tid en

något smalare   sadel för att sedan när de har musklat sig gå över på en bredare sadelbom.


 Har du köpt en för bred sadel till din omusklade eller unga häst?


Kontakta mig innan du byter sadel! I många fall kan jag hjälpa dig.  Jag har utvecklat en metod att kunna

tillfälligt minska bomvidden på sadlar med fast koppjärn för att i mån av hur hästen musklar sig kunna

återgå till orginal bomstorlek. Detta UTAN att göra åverkan på själva sadelbommen! 

Därmed kan du spara pengar och undvika att byta sadel för ofta under uppbyggnadsfasen av din häst.


  Om Omstoppningar


  Både dyra och lite billigare sadlar behöver efter en tids användning justeras i stoppning eller gå genom

ett stoppningsbyte.   Stoppningar i sadlar kan består av olika material som ren ull, syntetull, blandull,

(rådjurshår, tagel och kapok finns ibland i gamla sadlar)  och trasor (som ofta i mycket billiga sadlar).

Dessa stoppningsmaterial förändrar sig under tidens gång på olika sätt.De kan blir oelastisk, stumm,

ojämn och knölig.   Även ryttarens sits och vikt såsom hästens och ryttarens naturliga skevhet kan bidrar

till ojämn stoppning och  obalans i sadeln. Detta kan skapa mycket obehag och besvär för hästen med

följden att hästen till slut får ont och   kommer på ett eller annat sätt visa  ovilja i arbetet.    Även uppsittning

i stigbygel från samma sida  kan påverka stoppningen men framföralllt kan bommen vridas sned vilket

är en irreversibel fel i bommen som inte gå att laga.


   Om du vill vara säker på att sadeln stoppas så att det blir optimal för dig och hästen så rekommenderar jag

att jag kommer på hembesök och bedömer sadelns läge på din häst, även när den blir riden innan

omstoppningen. På så vis kan vi diskutera vad dina och hästens behov mot sadeln är och hur jag

kan stoppa sadeln så att behoven tillfredställs. För mer information om sadelutprovning och hembesök se

under fliken "Sadelutprovning och rådgivning".

 

Man skiljer mellan:


Toppstoppning


Jag stoppar kompletterande material mellan bestående stoppning och mot sadelbommen dvs. den

gamla stoppningen är kvar mot hästen men jämnas ut och justeras genom material som ligger ovanpå den

gamla stoppningen. Används vid stoppningar som är fortvarande mjuk och spänstig men kanske har "satt"

sig på olika ställen pga ryttarens vikt och användning. Oftast sätter sig stoppningen i mitten av bossarna

(under ryttarens tyngdpunkt) eller under framvalvet. Sadeln behöver efter detta ingrepp inte "ridas in" på nytt.


Omstoppning (byte av stoppning)


 Jag byter ut hela stoppningsmaterial mot ny fräsch stoppning med spänst och elastizitet. All gammal, stum

och knölig stoppning rensas ur bossorna och en ny stoppning fylls i bossorna. Den nya stoppning

försätter bossorna i "nyskick" och måste "ridas in" på anvisad sätt (se nedan) för att få bästa möjliga passform.


"Rida in" ny stoppning:


Efter omstoppningen ska man rida sadeln i ca 1 månad UTAN vojlock för att värme och svett från

hästen kan tränga in i den nya stoppningen. Detta gör att stoppningen formar sig optimalt efter

hästens rygg. Efter en månad kan du tvätta av sadeln med sadeltvål och använda en vanligt vojlock.

Efter ytterliggare en månad har stoppningen "satt" sig och en eventuell finjustering av stoppningen

i form av en toppfyllning kan vara nödvändig. En sådan justeringsfyllning ingår i priset för

omstoppning inom 6 veckor efter genomförd stoppningsbyte.


Sadelstoppningar genomförd av mig:


Jag använder mig ALLTID av ren, kardad äkta fårull som har bästa spänst och dämpningsförmåga.

Äkta ull har förmågan att formar sig efter hästens rygg vid rätt användning. Jag öppnar sadeln ALLTID

i både fram- och bakvalv (främre- och bakre bindsöm) för att kunna komma ordentligt åt att stoppa sadeln.

Samtidigt kan jag vid behov lättare kontrollera sadelbommen och gjordarna som spänner upp sitsen.

(Sadelmakare som inte öppnar sadeln i fram- och bakvalv kan inte leverera en korrekt utförd sadelstoppning

men är oftast billigare då de spara tid och arbete. Resultatet kan dock aldrig blir så bra.)